Dnes je: Dnes má meniny: Vratko Zajtra: Ondrej a Andrej

Zadelenie tried

 

Pavilón 1 Mravčeky
Pavilón 2 Lienky
Pavilón 3 Motýliky
Pavilón 4 Včielky
Pavilón 5A Žabky
Pavilón 5B Sovičky

 

 

Pravidlá pri príchode do materskej školy počas pandémie:

1. Príchod od 7.00 do 8.00 - do areálu vstupujú dospelí s rúškom na tvári.

2. Vo vstupnej miestnosti a šatni môžu byť naraz iba dve dospelé osoby s deťmi, ostatní musia čakať na dvore.

3. Hneď pri vstupe si rodič dezinfikuje ruky pri pripravenom senzorickom prístroji. Dieťa nie.

4. Rodič uloží dieťaťu do skrinky dve rúška na tvár zabalené jednotlivo!

5. Dieťaťu bude odmeraná telesná teplota bezdotykovým teplomerom. Nad 37.5 dieťa nebude prijaté, pri teplote do 37,5 bude dieťa sledované.

6. Učiteľka dá podpísať rodičovi:
a) vyhlásenie o tom, že dieťa a členovia spoločnej domácnosti neprejavujú príznaky akútneho ochorenia - pri prvom nástupe a ďalej vždy, ak dieťa bude chýbať tri a viac dní po sebe.
b) zdravotný dotazník pred prvým nástupom v školskom roku 2021/2022 

7. Rodič dostane rôzne dokumenty, ktoré musí doma preštudovať a podľa nich sa riadiť, najmä čo sa týka platieb rôznych poplatok na správne účty. Takisto dostane dotazníky, ktoré musí vyplniť a obratom vrátiť triednej učiteľke. 

Prosíme striktne dodržiavať čas príchodu, po zatvorení brány sa dezinfikujú šatne, preto nie je možné prijať meškajúcich.

Pravidlá pri odchode domov

1. Odchod domov je od 14.30 do 16.45

2. Rodič príde s rúškom na tvári a vo vstupnej miestnosti si vydezinfikuje ruky. Do šatne vstupujú najviac dvaja dospelí.

3. Preberie si dieťa od učiteľky.

4. V šatni sa zdržiava iba nevyhnutnú dobu, potom ihneď opúšťa areál materskej školy. Okrem vymedzeného času je vstup do areálu materskej školy zakázaný.

Život v materskej škole

Deti počas pobytu v materskej škole (ani na dvore, ani na prechádzke) nebudú mať rúško. 
Nasadiť si ho budú musieť iba v mimoriadnych situáciách.

Spánok bude riešený rozložením ležadiel vo vzdialenosti 1 metra v celom priestore pavilónu.
Posteľné návlečky sa budú prať každý týždeň. Matrace sa budú dezinfikovať po každom zvlečení posteľnej bielizne prípravkom na dezinfekciu tkanín.

V kúpeľni budú deti používať papierové uteráky.

Pitný režim (čistá voda) bude zabezpečený ako doteraz – jednorazovými pohárikmi. 

Deti si budú denne viackrát umývať ruky mydlom pod dozorom učiteľky.

Deti sa budú stravovať vo svojich triedach, každá trieda bude mať svoju pridelenú kuchárku (vždy tú istú).

Deti sa s upratovačkami stretávať nebudú (výnimka je trieda s najmenšími deťmi, kde je nutná pomoc).

Upratovačky budú dezinfikovať šatne, kúpeľne, toalety viackrát denne, vždy bez kontaktu s deťmi. V triede budú dezinfikovať kľučky, stoly, podlahu vždy, keď deti budú na dvore.

Pre prípadné ochorenie dieťaťa je zabezpečená miestnosť - izolačka, kam sa choré dieťa umiestni do príchodu rodiča.

Nie je dovolené nosiť z domu hračky ani iné predmety.

Krúžková činnosť, ani stretnutia rodičov a iné hromadné školské akcie zatiaľ nie sú povolené. 
Ak sa povolia, uskutočnia sa podľa plánu školských aktivít.

Prevádzka v každom pavilóne je od 7.00 do 16.45 hodiny. Prosíme dodržať čas odchodu, lebo po 16.45 sa bude vykonávať dezinfekcia priestorov.

Všetky vyššie uvedené body boli zostavené v spolupráci so seneckými materskými školami aj so zriaďovateľom a sú v súlade s nariadeniami vyšších orgánov.

:: Zriaďovateľ

Právna forma: rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou

Zriaďovateľ: Mesto Senec

Riaditeľ školy a štatutárny zástupca právneho subjektu:

PaedDr. Sidonia Dolezsálová

:: Naše motto

Dúhový svet

Naša brána otvorená,

krásnou dúhou podopretá

kto do nej vojde,

pestrý svet nájde,

či je ona, či je on,

nebude chcieť z dúhy von!"

:: Počasie

:: Kontaktný formulár